BG
FR
DE
UK
   
“БЪЛГАРСКИ ИМОТИ” ЕООД
е лидер на пазара с репутация на коректен партньор на всички свои клиенти.

 

 
БЪЛГАРСКИ ИМОТИ е динамично развиваща се фирма в областта на сделките с недвижими имоти , която предлага на своите клиенти пълен обем консултации, управление, правен и маркетингов анализ на търсенето и предлагането на пазара на недвижими имоти.
   
БЪЛГАРСКИ ИМОТИ е специализирана в управлението и реализацията на чужди и български инвестиции. Авторитетът и се гради на базата на аналитичния подход и познаването на специфичните условия на пазара на недвижимите имоти. Сред клиентите и са множество български и чуждестранни компании с интереси на територията на Република България.
      Безспорния авторитет на компанията се дължи предимно на професионализма, нестандартния и индивидуален подход към клиентите и динамичността на екипа на фирмата. Служителите са предимно млади, високо образовани и амбициозни
хора, които в духа на фирмата се стремят да предложат на клиентите си един завършен прецизно подготвен и представен анализ на пазара, да посредничат при осъществяването на сделките и ги гарантират с оглед интереса на клиентите. Екипът има задълбочена и широкоспектърна подготовка, както и познания в областта на законодателството на Република България.   Изцяло в темповете на новото време екипът е квалифициран и ползва всички нови по вид и характер комуникации като непрекъснато обновява възможностите си за диалог с клиентите като пряк и непряк контакт.
   
БЪЛГАРСКИ ИМОТИ разполага освен с постоянен екип, така и с асоциирана група консултанти: икономисти, юристи, архитекти и други специалисти , които биват привличани в интерес на клиентите на компанията.
   
Вашите имоти са наша грижа !!!